2021

Velkommen til dette års generalforsamling - generalforsamlingen varer fra kl. 2:00-3:00 søndag morgen d. 28. marts.

Generalforsamlingen foregik som et Google-meet.

Der var tre deltagere - hvoraf den ene var anonym. Men generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.