2002

Tidspunkt: søndag d.31. marts 2002 kl.02-03

Dagsorden:

    1. Eventuelt

Deltagere: Jørgen F. Bak (JFB), Bjarke Dahl Ebert (BDE), Allan Ødum (AØ), Erik Willumsgaard (EW) (EW), og muligvis visse andre...

Referat:

kl.02.04: (BDE) Indkaldelsesfrist

Jeg vil godt gøre indsigelse mod den korte frist hvormed der er indkaldt til generalforsamling. ;-)

Iøvrigt glædes jeg over at mit radiostyrede ur viser 2:01:12

kl.02.07: (JFB) Ang: Indkaldelsesfrist

Velkommen.

Indkaldelsen har altid fremgået af hjemmesiden.

kl.02.11: (AØ) Nu times det...

Hvad ER egentlig klokken...??

kl.02.13: (JFB) Ang: Generalforsamling 2002

Jeg har i lighed med sidste år kigget rundt på de forskellige fjernsynskanaler. DR har været meget flittige, men en hel del kanaler, bl.a. TV2, lader deres tekst-TV ur være solidariske med os.

kl.02.13: (EW) Følg dog med (sommer)tiden!

Og læs i øvrigt mit indlæg om at moderere foreningens politik - på et ganske enkelt punkt.

(Der refereres til et indlæg uden for Generalforsamlingen / JFB)

kl.02.16 (JFB) Svar fra frøken klokken (til AØ)

Tja, den ændrer sig jo hele tiden. Men naturligvis er den lige nu næsten kvart over to. At den server, som vi anvender, så har et ur, der er hoppet en time er uden for min kontrol.

kl.02.21 (JFB) Radiostyrede ure (svar til BDE)

Mit viser nu 2:18:23 De klamrer sig naturligvis til den rette tid.

kl.02.48 (JFB) Tiden går (svar til EW)

Mener du at vi skal bevare foreningen, når den er blevet overflødig? Næh, lad os arbejde ihærdigt på at få den nedlagt.

kl.03.01 (JFB) Afslutning

Tak for god ro og orden