Argumenter mod sommertid

  • Foreningens svar på EU's høring, sommeren 2018

 • Sommertidsforbandelser

 • Sommertid og Sankt Hans

 • Sommertid til fare for fuglene

 • Helbredsrisiko ved Sommertid

  • PBS: Stop for brug af Dankort ved overgang mellem normaltid og sommertid

   • Overgang til sommertid

    • (Problemet er at databaser ikke kan lide at have to timer med samme tal: Hvis man hæver penge kl. 2.30 (sommertid) vil de tre kvarter senere, hvor nogen har pillet ved viserne så uret viser kl.2.15, logisk set ikke kunne findes på et kontoudtog som beskriver bevægelser til og med 'lige nu' altså til og med kl.2.15.

 • Jørgen Bak's Argumenter imod sommertid

   • Det er en side med historiske aner. Den har eksisteret i mange år - længe før foreningens oprettelse. Flere har harceleret over argumenterne - jeg vil skåne jer (og de forskellige forfattere) for at afsløre sprogbrugen!

   • Den, som kun tar spøg for spøg

   • og alvor kun alvorligt,

   • han og hun har faktisk fattet

   • begge dele dårligt

   • Piet Hein