Sommertidsforbandelser

Naturens gang…. 21. dec. - skønt,- endelig, dagene længes, lyset vender langsomt tilbage til os.

Januar og februar går, og i marts mærker vi for alvor, hvordan dagen lysner tidligere, og hvorledes aftenlyset bliver her i længere og længere tid.

En rolig, langsom , behagelig og livsbekræftende cyklus, som for mig, og mange andre, netop har kvalitet ved det, at det går langsomt, glidende og naturligt.

Alt og alle kan følge med!

Men, men…. Pludselig - sidst i marts - "koldt vand i hovedet" - bureaukraternes forbandede og unødigesommertid kommer brasende fra den ene time til den anden. Det hele ødelægges til ingen verdens nytte!

Der foretages overgreb og manipuleres med tidsdimensionerne!

Men hvorfor er det blevet sådan?

Sidste gang sommertid indførtes i DK. vare efter oliekrisens udbrud i 1973. Oliepriserne steg dramatisk og politikerne ville forsøge at bremse energiforbruget ved at reducere antallet af timer, hvor kunstig belysning mv. var nødvendig.

Energi målinger, i DK såvel som i udlandet (EU) påpeger, at det er yderst tvivlsomt om der overhovedet er nogen energibesparelse ved sommertiden. Det man evt. vinder ind morgen forbruges aften og omvendt!

Flere og flere og flere borgere i DK, og EU gøre opmærksom på de gener og problemer (jetlag-agtige) som er en konsekvens af skiftet mellem sommer- og vintertid.

Om foråret er det pludselig mørkt kl. 600 når man er på vej på arbejde og om efteråret, aften, er det pludselig mørkt en time tidligere end dagen før!

For mennesker som lever i overensstemmelse med naturens gang (lyset) i forhold til tiden (uret) er dette et utilstedeligt overgreb - uden vægtig mening!

Eks. på problemer pga. det årlige tidsskifte i forhold til lyset:

Forlængelse af dagen sker på bekostning af søvnen; man går senere i seng og sover mindre.

Undersøgelser viser at mennesker i dag, i forvejen, sover for lidt i forhold til kroppens og hjernens behov.

Den medicinske verden ser her en årsag til øget træthed om foråret - efter den bratte overgang til sommertid. Nye videnskabelige undersøgelser, vedrørende søvnhormonet melatonin, viser, at manipulering, ændring af tiden i forhold til lyset påvirker den naturlige udskillelse i hjernen af dette hormon.

Nogle forskere mener, at en tendens (som mange mennesker jo har) til vinterdepression kan udløses af denne, helt unaturlige, og unødvendige, manipulation med tiden - fordi lyset, i forhold til uret, efterår aften, forsvinder en time før.

Endvidere rammes personer med svær diabetes, der er på arbejdsmarkedet, af fænomenet. Disse mennesker er nødt til at leve et meget regelmæssigt liv med faste måltider. De har det skidt i op til en måned efter viserflytningen, det vil sige op til 2 mdr. om året.

Også fra vuggestuer og plejehjem meldes om problemer fordi døgn- og søvnrytme slås i stykker.

En fransk undersøgelse blandt praktiserende læger viser et øget forbrug af medikamenter, i særdeleshed beroligende medicin, når tiden skifter i forhold til lyset.

Vedr. Klimadebatten, CO2 udledningen som skal ned, det varmere klima her i norden - undersøgelser viser at flere og flere mennesker anskaffer sig Air Condition i soverum for at få temperaturen ned inden de skal i seng. Dette belaster i væsentlig grad vores CO2 udslip idet disse apparater bruger meget strøm. Hvis vi fastholdte den naturlige tid ville solen gå ned en time tidligere end i sommertiden - hermed fik vi en time mere, uden sol, til at køle vore huse ned, naturligt.

Inden for landbruget, i særdeleshed malkekvægssektoren, kan der registreres ulemper. Dyrene bliver urolige med dårligere mælkekvalitet og sur mælk til følge.

Også fugle og dyr i naturen lider skade. En naturvejleder fra Blåvand Naturcenter beretter, at perioden med forstyrrelse af fuglelivet i området forlænges i sommertidsperioden.. Fugle og dyr får ikke den nødvendige tid til at søge føde i den stille tid om morgenen, når uret stilles frem. Det giver en højere stressfaktor og kan på længere sigt betyde døden for et højere antal end nødvendigt, da de ikke opnår den nødvendige foderstand inden vinterens komme.

Mange dyr bliver kørt ned på vejene fordi dyr, naturligt, lever efter lyset og ikke kan finde ud af at vi mennesker pludselig er på vejene på andre tidspunkter end normalt.

Omkring teknisk problem og besvær kan fx nævnes - flere former for elektronisk/ teknologisk udstyr skal stilles om.

Katalysatorer virker dårligere, da det ved sommertid bliver koldere om morgen, når vi kører på arbejde.

I Frankrig har spørgsmålet i højere grad end i Danmark været genstand for debat ,og adskillige undersøgelser har dokumenteret, hvorledes denne skiften i tiden i forhold til lyser (solens stilling på himlen) opleves som en belastning, og et overgreb på såvel mennesker som dyr.

Et forslag om at vende tilbage til vintertid er to gange blevet vedtaget i det franske senatet, men er aldrig blevet drøftet i Nationalforsamlingen.

For danske politikere, herunder, ikke mindst, EU-politikere (problemet skal løses på EU plan) syntes området at være tabu. Ingen taler om emnet!

I store dele af befolkningerne i DK og EU spørges - hvorfor ikke?

Kjeld Krageskov, Klosterbanken 18, 4200 Slagelse